บริการต่างประเทศ

DD SERVICE INTERNATIONAL LOGISTICS. CO., LTD

ดีดี ดำเนิน งาน ด้วยคติที่ยึดความ ถูกต้อง ซื่อสัตย์ และ เชื่อถือได้ เผื่อเพิ่มความมั่นใจให้ ผู้นำเข้า และ ส่งออก สามารถดำเนินพิธีการทั้งหมด ได้อย่างสะดวกและคล่องตัว เรามีบริการควบคุม แบบครบถ้วนทั้งกระบวนการในการนำเข้าและส่งออก พร้อมทั้งส่งของถึงมือลูกค้าทุกท่านอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการ ส่งออกไปจีน ส่งออกไปอินเดีย

  • พิธีการศุลกากร
  • ตัวแทนออกของ
  • ส่งขนสินค้า
  • เอกสาร การส่งออก
  • ดำเนินพิธีการผ่านแดน