บริการต่างประเทศ

DD SERVICE INTERNATIONAL LOGISTICS. CO., LTD

ดีดีเซอร์วิสอินเตอร์เนชั่นเนลโลจิสติกส์ ดำเนินงานด้วยคติที่ยึดความ ถูกต้อง ซื่อสัตย์ และ เชื่อถือได้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ ผู้นำเข้า และ ส่งออก สามารถดำเนินพิธีการได้อย่างสะดวกและคล่องตัว บริการควบคุม แบบครบถ้วนทั้งกระบวนการในการนำเข้าและส่งออก พร้อมทั้งส่งสินค้าถึงมือลูกค้า (Door to Door) 

  • ดำเนินพิธีการศุลกากร Customs Clearance
  • ตัวแทนออกของ Customs Broker
  • ส่งขนสินค้าข้ามแดน Cross Border
  • ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก
  • ดำเนินพิธีการผ่านแดน Transit